od体育|官网od体育|官网

width="200" height="30">
当前位置:主页 > 新闻动态 > 行业资讯 >

2019年高粱种植行业财产链全景阐发

本文摘要:2019年高粱种植行业财产链全景阐发 2019年高粱种植行业财产链全景阐发 (财产链、种植面积、产销量) 01|2012-2018年中国高粱种植面积统计 高粱,俗名菱子,是海内最主要的杂粮作物之一,具有耐旱、耐涝、耐盐碱、耐瘩薄等多重抗逆性。海内高粱种植面积较大的省市主要漫衍在内蒙古、吉林、贵州、黑龙江、辽宁、山西等省市。近几年,跟着海内消费者对高粱需求的不停增长,高粱种植面积不停扩大,从2012年的48.85万公顷增长到了2018年的61.88万公顷。

od体育官网

2019年高粱种植行业财产链全景阐发 2019年高粱种植行业财产链全景阐发 (财产链、种植面积、产销量) 01|2012-2018年中国高粱种植面积统计 高粱,俗名菱子,是海内最主要的杂粮作物之一,具有耐旱、耐涝、耐盐碱、耐瘩薄等多重抗逆性。海内高粱种植面积较大的省市主要漫衍在内蒙古、吉林、贵州、黑龙江、辽宁、山西等省市。近几年,跟着海内消费者对高粱需求的不停增长,高粱种植面积不停扩大,从2012年的48.85万公顷增长到了2018年的61.88万公顷。

如下图所示: 2012-2018年中国高粱种植面积统计 2018年海内高粱种植面积约61.88万公顷,个中,内蒙古17.11万公顷、吉林10.71万公顷、贵州6.15万公顷、黑龙江5.78万公顷、辽宁3.76万公顷、山西3.29万公顷。2018年中国高粱种植面积格式 展开全文 资料来历:国度统计局 智研咨询整理 02|2012-2018年中国高粱行业产量情 况 2018年我国高粱产量到达了290.94万吨,同比2017年的246.49万吨增长了18.03%,近几年我国高粱产量环境如下图所示: 2012-2018年中国高粱行业产量环境 资料来历:国度统计局 智研咨询整理 03|2012-2018年中国高粱行业种植数据 2012-2018年中国高粱行业种植数据统计 资料来历:国度统计局 智研咨询整理 2009-2018年中国高粱种植面积分省市统计(千公顷) 地域 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 北京市 0.37 0.23 0.19 0.21 0.22 0.26 0.29 0.27 0.32 0.32 天津市 4.57 2.56 1.59 0.24 4.62 4.18 1.2 0.85 0.71 0.35 河北省 9.78 2.41 2.02 12.24 13.72 14.4 14.65 14.82 16.83 18.88 山西省 32.93 22.48 20.49 20.61 27.54 26.43 26.68 27.71 32.47 26.81 内蒙古自治区 171.12 90.16 90.66 81.41 89.61 104.63 115.2 106.27 135.42 109.05 辽宁省 37.57 36.05 36.9 33.35 36.64 32.68 37.4 45.39 57.31 81.42 吉林省 107.12 117.77 105.7 95.31 118.94 117.78 130.16 98.36 99.26 95.23 黑龙江省 57.79 53.89 45.17 26.29 34.58 25.12 29.27 33.22 40.61 33.82 上海市 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江苏省 0.26 0.18 0.22 0.21 0.36 0.07 0.04 0.03 0.03 0.06 浙江省 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 安徽省 0.3 0.31 0.27 0.26 2 1.37 1.21 1.17 1.17 1.17 福建省 0.09 0.09 0.09 0.13 0.18 0.24 0.32 0.45 0.58 0.77 江西省 2.4 2.48 2.53 2.97 2.95 3.44 2.18 1.02 0.81 0.73 山东省 3.26 3.33 2.67 2.9 3.44 3.41 3.8 3.67 4.23 5.72 河南省 21.34 21.33 14.67 10.25 5.45 2.41 2.42 2.99 3.69 3.85 湖北省 4.25 5.03 5.33 4.4 4.5 4.68 5.15 5.71 4.6 4.66 湖南省 9.6 6.3 6.1 6.37 6.45 4.41 2.83 2.53 2.45 3.44 广东省 0.04 0.02 0.03 0.03 0.02 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 广西壮族自治区 5.55 5.84 6.25 6.44 6.15 6.36 4.05 3.38 3.11 3.12 海南省 - 0 0 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.04 0.06 重庆市 16.05 15.97 15.53 16.04 16.71 15.52 13.23 12.89 12.07 11.37 四川省 36 33 30.43 29.95 31.7 31.62 31.21 30.89 30.57 30.25 贵州省 61.48 45.06 46.93 42.61 48.13 50.2 41.95 35.57 36.2 27.84 云南省 3.3 3.41 3.44 3.18 3.07 2.55 2.75 2.71 2.75 2.32 西藏自治区 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 陕西省 17.07 16.33 16.04 15.63 16.43 17.65 8.52 9.49 9.91 9.43 甘肃省 8.16 14.14 12.35 8.42 9.63 8.78 6.41 8.69 9.4 12.33 青海省 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 宁夏回族自治区 - 3.13 0 0 0 0 0 0 0 0 新疆维吾尔自治区 8.33 4.94 7.22 5.49 7.93 8.31 7.49 5.46 5.12 5.05 2009-2018年中国高粱产量分省市环境 单元:万吨 地域 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 北京市 0.12 0.08 0.06 0.06 0.03 0.08 0.09 0.08 0.09 0.09 天津市 2.18 1.48 0.64 0.15 1.12 0.77 0.14 0.12 0.13 0.06 河北省 3.81 0.85 0.71 3.94 4.62 4.77 4.02 5.26 4.72 5.29 山西省 11.53 6.6 5.65 5.13 6.82 6.42 5.76 5.07 5.07 3.9 内蒙古自治区 67.51 31.5 33.32 33.17 34.96 46.96 46.6 47.9 40.3 23.88 辽宁省 28.24 24.6 21.48 18.74 18.42 20.45 22.32 27.97 28.58 19.59 吉林省 75.25 85.75 76.19 79.55 87.02 87.46 53.64 39.45 29.45 23.16 黑龙江省 28.86 33.93 27.6 12.04 21.79 11.99 13.19 15.01 26.17 20.37 上海市 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江苏省 0.2 0.15 0.16 0.16 0.25 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 浙江省 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 安徽省 0.15 0.15 0.14 0.22 0 0.25 0.24 0.23 0.23 0.21 福建省 0.04 0.04 0.04 0.05 0.07 0.09 0.12 0.18 0.25 0.32 江西省 0.3 0.35 0.35 0.48 0.48 0.55 0.25 0.24 0.25 0.26 山东省 1.06 1.09 0.84 1 1.14 1.09 1.25 1.24 1.3 1.83 河南省 7.92 3.32 1.5 1.29 0.67 0.29 0.24 0.3 0.37 0.39 湖北省 1.5 1.78 1.87 1.78 1.84 1.93 2.44 2.73 2.2 1.9 湖南省 3.64 2.45 2.34 2.31 2.29 1.5 1.25 1.07 0.98 1.38 广东省 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 广西壮族自治区 1.56 1.67 1.88 1.86 1.8 1.81 1.08 0.96 0.88 0.87 海南省 - 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 0.02 重庆市 6.29 6.12 5.92 6.1 6.2 5.95 3.85 3.76 3.39 3.15 四川省 19 17.82 16.43 15.95 16.91 16.55 15.53 14.17 14.23 13.45 贵州省 17.5 12.51 12.79 23.3 25 18.34 17.03 12.32 22.42 16.22 云南省 0.97 0.98 1 1.01 0.94 0.77 0.77 0.75 0.63 0.61 西藏自治区 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 陕西省 5.88 5.51 5.45 5.01 6.45 5.71 2.84 3.09 3.17 3 甘肃省 3.78 5.34 4.69 3.61 4.38 4.18 2.77 4.31 4.75 6.26 青海省 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 宁夏回族自治区 - 0.77 0 0 0 0 0 0 0 0 新疆维吾尔自治区 3.65 1.64 2.39 3.32 6.75 5 3.48 2.92 3.71 4.08 04|2012-2018年中国高粱行业进出供词需 环境 2018年我国高粱行业产量约290.94万吨,入口量约364.98万吨,出口量约4.85万吨,海内高粱行业消费量651.07万吨。2012-2018年中国高粱行业供需均衡环境 资料来历:国度统计局 智研咨询整理 2009-2018年中国高粱行业进出口数据 年份 入口金额(美元) 入口数量(千克) 出口金额(美元) 出口数量(千克) 2009年 2010年 2011年 11445 50457 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 05|高粱种植行业财产链 高粱不仅是我国重要的粮食作物,还是我国传统酿造业、饲料加工业、再生能源财产、保健食品行业的重要原料。

高粱种植行业财产链示意图 资料来历:智研咨询整理 海内高粱下游主要分为种用及食用、酿造工业和饲料行业。2018年我国高粱行业消费布局如下图所示: 2018年中国高粱行业消费布局 资料来历:智研咨询整理 近几年,海内外高粱深加工研究成长很快 ,除传统的用作主食、酿制白酒、啤酒、做饲料等外,还对高粱的多种加工用途举行摸索。如:用甜高粱茎秆造酒 ,用饲草高粱作青贮和青饲料 ,用高粱出产酒精 ,用高粱壳提取色素 ,用高粱籽粒提取淀粉 ,出产高粱面包、高粱甜点等等,高粱深加工前景趋好。返回,检察更多。


本文关键词:2019年,od体育官网,高粱,种植,行业,财产,链,全景,阐发

本文来源:od体育官网-www.reputationtrans.cn